WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?

Klantentevredenheid is het belangrijke item van deze tijd maar ook van uw importeur en fabrikant want van een ontevreden klant kan men niet eten is immers de cliché waarheid. Wij weten wat u met uw organisatie moet doen om het klantentevredenheidscijfer te verhogen. Rust en een goede gekwalificeerde bezetting met een hoge medewerker tevredenheid op uw front-desk is een must.

RECEPTIE

Klantentevredenheid is het belangrijke item van deze tijd maar ook van uw importeur en fabrikant want van een ontevreden klant kan men niet eten is immers de cliché waarheid. Wij weten wat u met uw organisatie moet doen om het klantentevredenheidscijfer te verhogen. Rust en een goede gekwalificeerde bezetting met een hoge medewerker tevredenheid op uw front-desk is een must.

 

Wij kunnen u ondersteunen:

 • Bij langdurig ziekteverzuim van één van uw receptiemedewerkers.

 • Ten tijde van een overbruggingsperiode omdat u de vertaalslag wilt gaan maken welke interne processen moet verbeteren.

 • Bij onderbezetting van de dag aanname omdat u zich dat niet wilt en/of kunt veroorloven (receptiemedewerkers zijn ook mensen en nemen wel eens vrij).

 • Ook op de receptie geldt tegenwoordig de stelregel beter een halve teveel dan een hele te weinig.

 • Wij zijn zeer goed bekend met Planning Excellence en alle andere plan systemen

GARANTIE

Met het steeds voortschrijdende aanscherpingsbeleid van uw fabrikant met betrekking tot het indienen van uw garantieclaims bieden wij u  een totaaloplossing om deze garantieclaims in te dienen bij uw fabrikant volgens de door uw fabrikant opgestelde richtlijnen.

 

Wij kunnen u ondersteunen:

 • Om de garantieclaims te verwerken op uw eigen locatie.

 • Voor IVECO en FIAT professional, kennen wij ook alle garantie spelregels

 • Voor Volkswagen, Volkswagen Bedrijfswagens, Audi, Seat & Skoda dealers: wij zijn zeer goed bekend met SAGA2 

 • Ook voor de MAN dealer die een SAGA aansluiting heeft bij het VW-dealerportal kunnen wij de claims verwerken.

 • Ook het garantie systeem van BMW is ons bekend

BACKOFFICE

Bij onderbezetting ontstaan er nieuwe uitdagingen: wij zijn graag uw partner om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Succes begint met een goede voorbereiding én een perfecte WO, daarnaast is driehoeks-overleg het toegangsbewijs voor verhoging van uw klantentevredenheids-cijfer en een efficiëntere interne routing wat een verlaging van HH bezoeken genereert.

 

Hier zitten de voorbereiders voor berijders.

 

Wij kunnen u ondersteunen:

 • Bij de dagfacturatie.

 • Het wegwerken van onderhanden werk. 

 • Wij halen meer uit een interne factuur zodat uw garantiekosten beheersbaar blijven.

 • Bij ROB aanvragen.

 • Interne procesbegeleidingen en bewaking en 3-hoeksoverleg begeleiden en verzorgen.

 • Wij doen ook aan Kennisoverdracht en Training on the Job voor een nieuwe front-desk medewerker en/of junior service adviseur.